Nu-trolyse P100

คุณสมบัติ

  • วัตถุดิบข้าวไฮโดรไลซ์แหล่งคาร์โบไฮเดรตคุณภาพสูงสำหรับผสมอาหารสุกรวัยอ่อน
  • สามารถย่อยและดูดซึมไปใช้ได้สูงสุดซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในสัตว์วัยอ่อน
  • มีความหอมและน่ากินสูง
หมวดหมู่: