ชื่อผลิตภัณฑ์ ICQ MAAC 400

คุณสมบัติ

  • พัฒนาคุณภาพซากอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะสุกรระยะขุน (หรือ 1 เดือนก่อนจับขาย)
  • เพิ่มอัตราการสลายไขมัน ชั้นไขมันบางลง
  • เพิ่มสัดส่วนเนื้อแดงในซากสุกร
  • ลดปัญหาซากซีด ฉ่ำ แฉะ (PSE)