ชื่อผลิตภัณฑ์ Kickstart

คุณสมบัติ

  • สารฆ่าเชื้อสารฆ่าเชื้อออกฤทธิ์ครอบคลุมแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา
  • ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อรวดเร็ว
  • ทนต่อสารอินทรีย์และน้ำกระด้าง
  • เหมาะสำหรับพ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ จุ่มล้อรถยนต์ จุ่มรองเท้าก่อนเข้าพื้นที่เลี้ยงสัตว์