K-100

คุณสมบัติ

  • สเปรย์สำหรับฉีดพ่นแผลในปศุสัตว์
  • รักษาแผลด้วยแร่เงินอนุภาคระดับนาโน ออกฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัส
  • ลดการเกิด Biofilm ช่วยให้แผลแห้งไวยิ่งขึ้น
  • ปกป้องบาดแผลได้ยาวนานกว่า