Tec care

คุณสมบัติ

  • สารฆ่าเชื้อแบบแห้ง
  • ยับยั้งเชื้อก่อโรคได้อย่างครอบคลุมทั้งแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา
  • ปลอดภัยต่อสัตว์ และผู้ใช้งาน ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง
  • ดูดซับความชื้นในโรงเรือน ลดการเกิดแอมโมเนีย
  • มีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหย ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ลดความเครียดของสัตว์