CID 20

คุณสมบัติ

  • สารฆ่าเชื้อออกฤทธิ์ครอบคลุมแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา
  • ทนต่อสารอินทรีย์และน้ำกระด้าง
  • ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ: ทั้งรูปแบบน้ำ, รูปแบบควันและรูปแบบโฟม