Nano Klean Essence Spray

คุณสมบัติ

  • ยับยั้งเชื้อก่อโรคได้อย่างครอบคลุมทั้งแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา
  • คงประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยาวนาน
  • ปลอดภัยต่อสัตว์และผู้ใช้งาน ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง