Tonisity Px

คุณสมบัติ

  • เพิ่มความยาวและการดูดซึมของเซลล์ลำไส้สุกร
  • เพิ่มน้ำหนักสุกรหย่านมและสุกรขุน
  • ลดปัญหาการสูญเสียในสุกร
  • กระตุ้นการกินอาหาร