ชื่อผลิตภัณฑ์ S-Agrabond

คุณสมบัติ

  • ดูดซับสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทำงานครอบคลุมสารพิษมีขั้วและไม่มีขั้ว
  • ลดปัญหาการกดภูมิคุ้มกันและอาการจากสารพิษจากเชื้อรา
  • ส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน