ชื่อผลิตภัณฑ์ Protilac 20/35

คุณสมบัติ

  • ผลิตจากบริษัทชั้นนำที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • ผลิตภัณฑ์หางนมผงคุณภาพสูง จากประเทศเนเธอแลนด์
  • อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกร ประกอบด้วยโปรตีนและกรดอะมิโนที่มีคุณภาพสูง รวมถึงกรดไขมันสายสั้นที่มีขนาดใกล้เคียงกับน้ำนมแม่สุกร
  • เพิ่มประสิทธิภาพการย่อย ดูดซึม และนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่
  • แลคโต๊สสูง ทำให้ลูกสุกรเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสายพันธุ์
  •  ช่วยลดปัญหาการหืนของอาหารสุกรจากคุณภาพไขมันที่ดี
  • ปลอดภัยต่อลูกสุกร เพราะผลิตภัณฑ์มีสารต้านโภชนาการ (Anti-nutritional factor) ในระดับที่ต่ำ
  • เพิ่มความน่ากินของอาหารลูกสุกร