ชื่อผลิตภัณฑ์ Phosfeed 21 (MDCP)

คุณสมบัติ

  • ผลิตจากบริษัท OCP ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก
  • เป็นแหล่งของแร่ธาตุฟอสฟอรัส (โมโนไดแคลเซียมฟอสเฟต) สำหรับสัตว์ เกรดพรีเมียมจากประเทศโมรอกโก
  • สัตว์สามารถย่อยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 90% ทำให้สัตว์มีโครงสร้างที่สมบูรณ์แข็งแรง
  • ส่งเสริมการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ
  • ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม