ชื่อผลิตภัณฑ์ OVN Premix

คุณสมบัติ

  • พรีมิกซ์เข้มข้นพิเศษ สูตรจำเพาะสำหรับสัตว์แต่ละช่วงอายุ
  • ประกอบด้วยแร่ธาตุโครงสร้างคีเลตและวิตามินรวม ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
  • ประสิทธิภาพในการดูดซึมและนำไปใช้สูง
  • เสริมสร้างการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย
  • เป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อและโครงกระดูก