ชื่อผลิตภัณฑ์ HEMEXOL VIRUCIDAL POWDER

คุณสมบัติ

  • สารฆ่าเชื้อรูปแบบผงละลายน้ำ ออกฤทธิ์ครอบคลุมแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา
  • ยับยั้งเชื้อก่อโรคได้ 99.99% ภายใน 30 วินาที
  • สามารถสัมผัสผิวหนังสัตว์ได้โดยไม่เป็นอันตราย