Denkapig Smart Milk

คุณสมบัติ

  • น้ำนมเสริมเกรดพรีเมียมสำหรับลูกสุกร มีสารอาหารจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรอย่างครบถ้วน
  • สัดส่วนโภชนาการเทียบเท่าน้ำนมแม่สุกรในธรรมชาติ ย่อยง่าย ดูดซึมง่าย ไม่ทำให้ท้องเสีย
  • ช่วยลดอัตราการสูญเสียลูกสุกรก่อนหย่านม และเพิ่มน้ำหนักหย่านมได้อย่างมีประสิทธิภาพ