ชื่อผลิตภัณฑ์ Ingelvac CircoFLEX

คุณสมบัติ

  • วัคซีนเชื้อตาย ป้องกันการเกิดโรคเซอร์โคในสุกร
  • ใช้นวัตกรรมสกัดเชื้อออกมาใหบริสุทธิ์ ปราศจากสารที่ไม่ต้องการทำให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่าจำเพาะ
  • สื่อน้ำโพลิเมอร์ ImpranFLEX ปลอดภัยสูง ไม่ก่อให้เกิดการแพ้วัคซีน ปลอดภัย สามารถฉีดได้ในสุกรทุกช่วงอายุ
  • ไม่มีผลต่อการรบกวนภูมิคุ้มกันที่ได้จากนมน้ำเหลืองของแม่สุกร
  • ออกแบบและจดทะเบียนให้สามารถผสมวัคซีนเข้ากับ Ingelvac MycoFLEX และ Ingelvac PRRS MLV ได้