ชื่อผลิตภัณฑ์ CID 2000

คุณสมบัติ

  • ทำความสะอาดระบบท่อน้ำ ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์
  • ขจัดไบโอฟิล์มและหินปูนในระบบท่อน้ำ
  • บำบัดน้ำในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์
  • ทนต่อสารอินทรีย์และน้ำกระด้าง