ชื่อผลิตภัณฑ์ Ingelvac PRRS MLV

คุณสมบัติ

  • วัคซีนเชื้อเป็น ป้องกันการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสุกร (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome: PRRS) ได้ทั้งสายพันธุ์ EU และ US
  • ปลอดภัย สามารถฉีดได้ในสุกรทุกช่วงอายุ
  • ไม่ก่อให้เกิดการแพ้วัคซีน
  • ออกแบบและจดทะเบียนให้สามารถผสมวัคซีนเข้ากับ Ingelvac MycoFLEX และ Ingelvac CircoFLEX ได้