ชื่อผลิตภัณฑ์ Biogel

คุณสมบัติ

  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (Detergent)
  • ชะล้างคราบสกปรก สารอินทรีย์ที่เกาะแน่น ให้หลุดออกได้โดยง่าย
  • สามารถใช้งานรูปแบบโฟม เพิ่มเวลาในยึดเกาะของน้ำยา เพิ่มประสิทธิภาพในการชะล้าง