ชื่อผลิตภัณฑ์ Alpha D3

คุณสมบัติ

  • วิตามินดี โครงสร้างแอลฟ่า มีประสิทธิภาพที่ออกฤทธิ์มากกว่า 95%
  • ส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียม ช่วยในการพัฒนากระดูกและกล้ามเนื้อ
  • ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างของตัวอ่อน
  • ลดปัญหาแม่พันธุ์คัดทิ้งจากขาเจ็บ