ชื่อพันธุ์สุกร สุกรพันธุ์ Danish
(มีชีวิต)

สายพันธุ์สุกร

  • GGP Duroc (ดูร๊อค เพศผู้/เพศเมีย)
  • GGP Landrace (แลนด์เรซ เพศผู้/เพศเมีย)
  • GGP Yorkshire (ยอร์คเชียร์ เพศผู้/เพศเมีย)