“สมาร์ท เว็ท”

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนสำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร