ชื่อผลิตภัณฑ์ Loxicom (ล็อคซิคอม)

คุณสมบัติ

  • ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับสุนัข
  • ประกอบด้วยตัวยา Meloxicam ซึ่งจัดเป็นยาในกลุ่ม COX-2 selective
    inhibitors NSAIDs
  • มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ บรรเทาอาการปวด และลดไข้