ชื่อผลิตภัณฑ์ Alfaxan (อัลฟาแซน)

คุณสมบัติ

  • ยาสลบชนิดฉีดสำหรับสุนัขและแมว
  • ประกอบด้วยตัวยา Alfaxalone ซึ่งจัดเป็นยาในกลุ่ม Neuroactive Steroid
  • มีฤทธิ์เหนี่ยวนำให้สัตว์สลบและฟื้นได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ช่วงความปลอดภัยกว้าง และกำจัดออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว
  • ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป แคนาดา และออสเตรเลีย