ชื่อผลิตภัณฑ์ Nano Kleans Spray (นาโน คลีนส์ สเปรย์)

คุณสมบัติ

  • ใช้สำหรับโต๊ะตรวจ พื้น กรง เบาะนอน กระบะทรายแมว หรือ บริเวณอื่นๆ
  • มีสารยึดเกาะชนิดพอลิเมอร์ ช่วยให้นาโน ซิลเวอร์ ได้ยึดเกาะบนพื้นผิวได้คงทนและยาวนานขึ้น
  • ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ และไวรัส ด้วยนาโน ซิลเวอร์
  • ขจัดกลิ่นอับชื้นและดับกลิ่นไม่พึงประสงค์