ชื่อผลิตภัณฑ์ Nano Fresh Air (นาโน เฟรช แอร์)

คุณสมบัติ

  • ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ กลิ่นฟรุตตี้
  • ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ และไวรัส ด้วยนาโน ซิลเวอร์
  • ขจัดกลิ่นอับชื้น และดับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
  • ปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
  • สามารถใช้ได้ในบริเวณที่มีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่