ชื่อผลิตภัณฑ์ Nano Wipe (นาโน ไวพ์)

คุณสมบัติ

  • ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกสำหรับสัตว์เลี้ยง สูตรพลัสนาโน ซิลเวอร์
  • สำหรับเช็ดทำความสะอาดทั่วตัวสัตว์เลี้ยง
  • ลดการสะสมของเชื้อโรค ด้วยนาโน ซิลเวอร์ 
  • อ่อนโยน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเนื่องจากปราศจากพาราเบนและแอลกอฮอลล์
  • ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง สัตว์สามารถทำความสะอาดตัวเองภายหลังใช้ผลิตภัณฑ์ได้